Lawplili_MainPic אלימות במשפחה
Lawplili_MainPic אלימות במשפחה
פנייה לייעוץ אישי  פרטי יצירת קשר:

  דרך אבא הילל סילבר 12,

  מגדל ששון חוגי,

  מתחם הבורסה רמת גן

  טלפון: 077-8041822

  מדיניות הפרטיות

  הצהרת נגישות

  מידע חשוב נוסף

  איך מחלקים עסק משותף כשמתגרשים?

  זוגות רבים מנהלים עסק משותף במהלך חיי הזוגיות שלהם. לעיתים, על אף שהעסק פורח, חיי הזוגיות שלהם קמלים, והם מבקשים להתגרש.

  גירושין אצל בעלי עסק משותף הם מורכבים יותר, ומעלים שאלות רבות כגון איך יחולק העסק המשותף בגירושין? מי ישאר בעלים בעסק המשותף? האם על בני הזוג לפרק את העסק המשותף? מדריך משפטי זה נותן מענה על השאלות הרבות שעולות בנוגע לחלוקת עסק משותף בגירושין.

  תוכן עניינים

  האם עסק שרק אחד הצדדים ניהל הוא רכוש משותף שיחולק בגירושין?

  בהתאם לקבוע בחוק ובפסיקה, כל הנכסים שנצברו לבני הזוג במהלך שנות חייהם המשותפים נחשבים לרכוש משותף, כל עוד לא נקבע אחרת בהסכם ממון או בהסכם חיים משותפים שאושר בפני ערכאה שיפוטית מתאימה.

  לפיכך, עסק שניהל אחד הצדדים במהלך החיים המשותפים, יחשב כרכוש משותף של הצדדים, בכל התקופה בה הצדדים חיו במשותף, כך שבעת איזון המשאבים בין בני הזוג שוויו של העסק בתקופת החיים המשותפים, יחולק בין הצדדים.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   הדרכים לפירוק עסק משותף בהליך גירושין

   כאשר העסק נוהל על ידי אחד מבני הזוג בלבד, לרוב הצד שהעסק רשום על שמו, יחוייב לאזן את הזכויות של הצד השני על ידי תשלום מחצית משוויו המוערך של העסק. לעומת זאת במקרים בהם שני בני הזוג ניהלו את העסק,

   לרוב בני הזוג יבחרו לפרק את העסק המשותף, באחת מהדרכים שלהלן:

   מכירת העסק המשותף לאחד מבני הזוג

   הצד שמבקש להישאר בעל העסק, יקנה את חלקו של הצד השני. לאחר הערכת שווי העסק, ישלם הצד שנותר בעלי העסק את מחצית שוויו של העסק לצד השני, והצד השני יעביר לו את מלוא הזכויות בעסק. על מנת שאפשרות זאת תתקיים, על הצדדים להסכים ביניהם מי ימכור את זכויותיו בעסק ומה שווי העסק המוערך. ככל שלא תהיה הסכמה עליהם יהיה לפנות למכירת העסק המשותף לצד ג'.

   מכירת העסק המשותף לצד ג'

   האפשרות הנפוצה יותר כאשר אין הסכמה בין הצדדים, היא כי שני הצדדים ימכרו את זכויותיהם בעסק לצד ג'. לאחר הערכת שווי הנכס, תשלום התמורה בעבורו וניכוי חובות העסק, יתרת התמורה בעבור העסק תחולק בין הצדדים בחלקים שווים (כל עוד אין הסכמה אחרת).

   איך מוערך שווי עסק משותף בגירושין?

   המחלוקת העיקרית בין בני זוג שניהלו עסק משותף ומבקשים למכור את העסק, בין אם לצד השני, ובין אם לצד ג', היא קביעת שווי העסק.

   הערכת שווי העסק, תתבסס על אומדן תזרים המזומנים של העסק והיוון תזרים המזומנים העתידי של העסק. כמו כן היא תתבסס גם על הנכסים המוחשיים של העסק ועל הנכסים הלא מוחשיים של העסק. עוד ילקחו בחשבון נסיבות נוספות הקשורות להליך הגירושין. למשל עשויה להילקח בחשבון הכנסת בני הזוג מהעסק שלמעשה שימשה להם כמשכורת חודשית.

   כפי שעינכם רואות, מסביר עו"ד כפיר דיין דובב כי הערכת שווי העסק היא עניין מורכב למדי, וככל שאין הסכמה בין הצדדים על השווי המוערך של העסק, ימונה אקטואר מטעם בית המשפט שיעריך את שווי העסק.

   האם חייבים לפרק עסק משותף כשמתגרשים?

   לא, אין כל חובה לפרק את העסק המשותף, ומדובר בהחלטה כלכלית עסקית של בני הזוג. לרוב בני זוג מתקשים להמשיך לקיים עסק במשותף לאחר הגירושין בשל הסכסוך האישי ביניהם, והמשך קיום העסק תוך סכסוך גירושין יוביל לקריסת העסק.

   יחד עם זאת, במקרים חריגים, בנסיבות מתאימות, בני הזוג יכולים להמשיך לקיים את העסק, על אף הגירושין. במקרים בהם בני הזוג לא נמצאים בסכסוך ביניהם, הם מסוגלים לתקשר, נשארים ביחסים טובים ומסוגלים להמשיך לקיים ביניהם שותפות בעסק מבלי לפגוע בפעילותו העסקית, ניתן להמשיך ולקיים עסק משותף.

   לצורך המשך ניהול העסק המשותף מומלץ להתייעץ עם אנשי מקצוע, לגבי אופי המשך ניהול העסק המשותף, ואף לשקול שינוי ניהול העסק כך שיתאים למצבכם העדכני כגרושים, וימנע מחלוקות עתידיות שעלולות להיווצר. עורך דין לענייני משפחה יסייע לכם לערוך הסכם שותפות בין הצדדים שיעגן את ההסכמות ביניכם בנוגע להמשך ניהול העסק המשותף.

   ניהול עסק משותף בהסכמה על ידי בני זוג גרושים

   בסיכומם של דברים, בלא הסכמה בין בני הזוג, עסק שנוהל במהלך החיים המשותפים יפורק ושוויו המוערך יחולק בין הצדדים באופן שווה (כל עוד לא נקבע אחרת בהסכם ממון בין הצדדים). רק בנסיבות המתאימות כאשר שני בני הזוג מסוגלים לתקשר זה עם זה ומבינים את הקשיים הכרוכים בניהול עסק משותף עם הגרוש, ניתן יהא להמשיך לנהל עסק משותף בהסכמה בין הצדדים.

   *אתר אלימות במשפחה – LawPlili מכיל מאמרים משפטיים וניתוחים משפטיים אך אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי פרטני. יובהר כי העושה שימוש באמור באתר עושה כן באחריותו האישית.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-8041822 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף